To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

ALM in the Roaring Twenties

4 November 2021

Back to event archive
ALM in the Roaring Twenties

De jaren 20 begonnen vorig jaar met een crisis van historische proporties. De coronacrisis en de ondersteuningsmaatregelen stelde economieën voor niet eerder geziene uitdagingen. De vraag rijst wat deze veranderingen komende jaren zullen betekenen voor ALM. Maar ook buiten de coronapandemie tekenen zich nieuwe thema’s af. Thema’s als klimaatverandering, big data, (de-)globalisering en de individualisering van het pensioenstelsel zullen komende jaren een impact hebben op het speelveld van ALM. Daarbij vragen zaken als het afdekken van valuta-, rente- en inflatierisico’s door alle economische en technologische ontwikkelingen om een nieuwe kijk. In het ALM-congres kijken we daarom vooruit naar alles wat ALM in het nieuwe decennium kan en zal raken.

 

Programma


08:30 Ontvangst
09.00 Opening door dagvoorzitter Martijn Vos, ORTEC Finance
09.15 Sander Klous, KPMG, Building Trust in a Smart Society
10.00 Amlan Roy, London School of Economics, A Macro-demographic perspective of SAA & SALM
10.45 Pauze
11.15 Jitzes Noorman, BMO GAM, Inflatierisico en de implicaties voor het beleggingsbeleid
11.45 Pieter Bouwknegt, NN Leven, Mondriaan in prudentieel toezicht: de 2020 review van Solvency II
12.15 Lunch
13.15 Tjitsger Hulshoff, APG, ALM bij individualisering
14.00 Panel: o.l.v. Eric Mathijssen
Thema: Het nieuwe pensioencontract: waar staan we nu?
•    Bert Boertje, DNB
•    Jan Berndsen, AFM
•    Anita Joosten-Hendriks, Stichting Philips Pensioenfonds
•    Ronald Corvers, SZW
14.30 Pauze
15.00 Taron Ganjalyan, LINKS Analytics, Energy Transition: Asset Returns of the Low Carbon World
15.45 Elwin de Groot, Rabobank, De monetaire en financiële naweeën van de pandemie
16.30 Afsluiting dagvoorzitter
16.45 Netwerk borrel
18:00 Einde programma

Location

The conference will be held in Nemo Science Museum, Amsterdam.

Prices

Members €150
Candidates and members of AG-AI €300
Non-members €450

 

Professional Learning Credits

Register

You can register via mail or with the online registration form.

Registration closed on 3 November 2021 at 22:00
Subscribe to our newsletter