To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Blockchain: Blueprint for a new economy

Back to recent publications

Over de achterliggende technologie van het spraakmakende bitcoin, vroeg ik een specialist, mijn collega Jeroen van Oerle, portefeuillemanager Robeco Fintech Equities, of hij mij hierover een boek kon aanbevelen. Hij merkte op dat er de laatste tijd veel kaf onder het koren verschijnt, maar suggereerde ‘Blockchain’ van Melanie Swan, ook al dateert dat alweer van 2015.

Swan heeft een traditionele achtergrond in financiële markten (Fidelity/JP Morgan) en een MBA in Finance en is onder meer de oprichter van het Institute for Blockchain Studies. Het behoorlijk ambitieuze boek wil de lezer meenemen voorbij cryptomunten (blockchain 1.0) en slimme contracten (blockchain 2.0) om te demonstreren hoe blockchain in een positie is het vijfde disruptieve computer-paradigma te worden komend na mainframes, pc’s, internet, en mobiele/sociale netwerken. Een nieuw paradigma verschijnt tegenwoordig met de regelmaat van een keer in de tien jaar, een aardige observatie. Volgens Swan is blockchain in essentie een openbaar register met de potentie als een wereldwijde, gedecentraliseerde vastlegging voor de registratie, inventarisatie en overdracht van alle activa – niet alleen financiële, maar ook grondbezit en immateriële activa zoals stemmen (bijvoorbeeld in geval van in beginsel meer representatieve, randomsample verkiezingen), software, medische gegevens en ideeën.

De blockchain economie in wording is decentraal. Gecentraliseerde modellen waren ooit een goed idee, een innovatie en revolutie in menselijke coördinatie, maar de toekomst is aan decentrale modellen. Een voorbeeld is het zich uitbreidende universum van cryptomunten die overigens een eerste stap zijn in de verwezenlijking van de droom van Hayek zoals hij die beschreef in zijn opstel: The Denationalization of Money: een veelheid van complementaire ruilmiddelen uitgegeven in de private sector. Die cryptomunten kunnen gewoon naast traditionele munten bestaan. Blockchain technologie kan in die zin volgens Swan complementair zijn in een toekomstige wereld dat zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde modellen omvat.

Swan benadrukt dat blockchain technologie nog maar in de kinderschoenen staat en toont begrip voor de huidige zorgen over privacy. Er is nog wel wat weerstand te overwinnen. In de huidige architectuur zijn er vele scenario’s denkbaar waarin al je online data en de geheime sleutel gestolen of openbaar gemaakt wordt, geeft zij toe.

Maar Swan is geen ‘dipper’ (denker in problemen). Integendeel, ze draaft in haar enthousiasme van tijd tot tijd door (“De speculatieve eindspel-visie is dat het universum informatie is, waarbij de vector van vooruitgang een overgang betekent naar informatiestromen met een hogere resolutie”) en het boek krijgt soms het karakter van science fiction. Het bevat weinig technische details. Niettemin bevat het interessante voorbeelden en speculaties over de toepassingen van deze nieuwe, innovatieve technologie. Een boek om van tijd tot tijd bij weg te dromen.

 

in VBA Journaal door

Download
Subscribe to our newsletter