To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
617 results
Tonchain: the future of pensions?

Tonchain: the future of pensions?

in VBA Journaal door

Many readers of this magazine will have heard of blockchain as an interesting technology with great potential. But what is its potential? Which financial services can be disrupted by using blockchain-based technology? In this article we will discuss an innovative experiment that focused on the application of blockchain for pension contracts.

Blockchain – meer dan de technologie achter de bitcoin

Blockchain – meer dan de technologie achter de bitcoin

in VBA Journaal door

In april 2018 bedroeg de waarde van alle bitcoins samen meer dan 100 miljard euro. Een knappe prestatie voor een munt die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2009. Het idee achter deze cryptocurrency is een digitaal betalingssysteem zonder centrale autoriteit of tussenpersonen.

A truth machine? – A rational choice framework to assess the suitability of blockchain solutions to solve transactional problems

A truth machine? – A rational choice framework to assess the suitability of blockchain solutions to solve transactional problems

in VBA Journaal door

This is a short version of a paper written for the Risk Management for Financial Institutions MSc. The paper is written on the personal title of the author.

Blockchain-investing of beleggen in de cryptosfeer

Blockchain-investing of beleggen in de cryptosfeer

in VBA Journaal door

De opkomst van nieuwe financiële technologie (fintech) is onstuitbaar.
Dit geldt meer in het bijzonder voor innovaties onder nauwelijks te vertalen noemers als ‘blockchain’, ‘cryptocoins’ en ‘smart contracts’.

De beleggingsridder op zoek naar de heilige graal

De beleggingsridder op zoek naar de heilige graal

in VBA Journaal door

Beleggen om het hoogste rendement heeft iets magisch. Het is als het zoeken naar de Heilige Graal, een moeilijk bereikbaar maar aantrekkelijk doel. Een mens wil immers altijd meer, altijd beter. Gordon Gekko, hoofdrolspeler uit de film ‘Wall Street’ uit 1987, verwoordde dit treffend:

Samenvatting van de case study als onderdeel van het vak Macro-economie en Financiële Markten, Postgraduate Opleiding VU-VBA Investment Management

Samenvatting van de case study als onderdeel van het vak Macro-economie en Financiële Markten, Postgraduate Opleiding VU-VBA Investment Management

in VBA Journaal door

Geopolitieke risico’s nemen toe en dit maakt beleggers nerveus. Het historisch perspectief laat zien dat permanente verliezen veroorzaakt door geopolitieke spanningen zeldzaam zijn.

Een pleidooi voor alternatieve alfa

Een pleidooi voor alternatieve alfa

in VBA Journaal door

In de afgelopen vijf jaar heeft menig institutionele belegger afscheid genomen van diens beleggingen in traditionele alfastrategieën, zoals hedge funds.2,3 Hoge kosten en complexiteit werden door veel partijen als aanleiding genoemd voor deze beslissing. Daarnaast speelde ook duurzaamheid een rol bij de genomen besluiten. Als gevolg van deze besluiten is het aandeel van alfa in de beleggingsportefeuille afgenomen, ten gunste van bèta.

Onbegrepen Europa Nieuw licht op een eeuwenoude tweedeling

Onbegrepen Europa Nieuw licht op een eeuwenoude tweedeling

in VBA Journaal door

Het afgelopen decennium is de Europese integratie onder spanning komen te staan. Na de kredietcrisis zakte Europa, meer in het bijzonder de Eurozone, weg in een diepe bankencisis. Niet alleen Griekenland, de usual suspect, raakte in de problemen. Ook landen als Frankrijk, Spanje en Italië kregen het erg moeilijk.

Alternatieve financiering op weg naar volwassenheid

Alternatieve financiering op weg naar volwassenheid

in VBA Journaal door

Na de kredietcrisis groeide de markt voor nieuwe vormen van financiering in hoog tempo. Dat had verschillende oorzaken. Enerzijds trokken de banken zich terug omdat zij meer risicoavers werden en vanwege de hoge kapitaaleisen. Anderzijds wilden steeds meer debiteuren weinig meer met banken te maken hebben.

Near-optimal portfolio construction

Near-optimal portfolio construction

in VBA Journaal door

Portfolio optimization is the current academic standard for determining an investor’s optimal portfolio. By incorporating future return information and the investor’s goal into the optimization problem, it aims to determine the investor’s optimal investment decision.

Beleggen in Private Markets: Oog voor rendement en voor langetermijnontwikkelingen

Beleggen in Private Markets: Oog voor rendement en voor langetermijnontwikkelingen

in VBA Journaal door

In de zoektocht van beleggers naar aantrekkelijke rendementen staan beleggingen in Private Markets steeds meer in de schijnwerpers. Daarnaast zijn diversificatiepotentieel en aandacht voor kapitaalbehoud aspecten die extra kapitaal richting Private Markets aantrekken.

Performance rapportage: GIPS 20/20 en nuance in publieke rapportage van rendementen van pensioenfondsen

Performance rapportage: GIPS 20/20 en nuance in publieke rapportage van rendementen van pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Ethisch verantwoorde rapportage van rendement door vermogensbeheerders en fiduciair managers aan pensioenfondsen ontwikkelt zich verder door bredere toepasbaarheid van de aankomende update van de Global Investment Performance Standards (GIPS).

Wat verandert aan de handel in financiële instrumenten onder MiFID II?

Wat verandert aan de handel in financiële instrumenten onder MiFID II?

in VBA Journaal door

Op 3 januari 2018 treedt de herziene Markten in Financiële Instrumenten Richtlijn (MiFID II) in werking. Op hetzelfde moment zal de Markten in Financiële Instrumenten Verordening (MiFIR) van kracht worden.

Subscribe to our newsletter