To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
Spreiden is het enige wat helpt

Spreiden is het enige wat helpt

in VBA Journaal door

The Index People is een Nederlandse vermogensbeheerder met een geheel eigen beleggingsfilosofie. Voor dit nummer van het VBA Journaal sprak ik de oprichters, Reinder Kuperus en Marc Vijver, op hun kantoor in Haarlem.

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

in VBA Journaal door

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat onder bevel van vlootvoogd Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham werd ondernomen. In juni 1667 vaart hij met zijn vloot dwars door de ketting die de marinehaven tegen vijandelijke schepen had moeten beschermen. Het vlaggenschip van de Engelsen, de Royal Charles, wordt buitgemaakt en naar Amsterdam versleept.

Samenvatting van RMFI-scriptie: “Expectation Convergence and Herding Behavior among Professional Forecasters”

Samenvatting van RMFI-scriptie: “Expectation Convergence and Herding Behavior among Professional Forecasters”

in VBA Journaal door

Professional forecasters’ expectations can have a significant impact on financial markets. Hommes (2011) points out that “individual expectations about future aggregate outcomes is the key feature that distinguishes social sciences and economics from the natural sciences”. He mentions that weather forecasts do not influence the probability of rain, but that economic forecasts do influence financial markets.

Sociale beïnvloeding in beleggen en ander menselijk handelen

Sociale beïnvloeding in beleggen en ander menselijk handelen

in VBA Journaal door

Dit voorjaarsnummer gaat over beïnvloeding in de beleggingswereld. Ik ben een socioloog en heb weinig kennis van beleggen, maar weet wel het een en ander van sociale beïnvloeding. Een interessante vorm van sociale beïnvloeding treedt op wanneer een positief oordeel over een ding een effect heeft op latere beoordelaars die daardoor ook tot een positiever oordeel komen.

Risico Epistemologie

Risico Epistemologie

in VBA Journaal door

Voor deze vraag moeten we terug naar de eerste beginselen en nadenken over het werkelijke doel van risicomanagement. Hiervoor wenden we ons tot de epistemologie, de kennistheorie en in het bijzonder de wetenschap van de grenzen van onze kennis. Vaak wordt er gezocht naar een zeker fundament of criterium, zij het intern in de mens zelf, zij het extern ergens in de buitenwereld, dat als garantie kan dienen voor zekere kennis.

Interview Dan Ariely

Interview Dan Ariely

in VBA Journaal door

Koelewijn: I’ve read your book The Honest Truth about Dishonesty with interest. Could you please tell me about your most important findings with regards to dishonesty and integrity?

The hour between dog and wolf

The hour between dog and wolf

in VBA Journaal door

Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

Marktmisbruik

Marktmisbruik

in VBA Journaal door

Op 3 juli 2016 trad de Europese Verordening Marktmisbruik in werking.2 Vanaf dat moment zijn al onze nationale voorschriften op het gebied van marktmisbruik buiten werking gesteld. Voortaan zijn uitsluitend nog Europese voorschriften van kracht. Dat zijn er niet weinig: de Verordening zelf vormt al een klein wetboek, terwijl veel bepalingen van deze basisverordening op gedetailleerde wijze zijn uitgewerkt in maar liefst twaalf uitvoeringsverordeningen.

Manipuleren, maskeren en masseren: The Evil Nudge & Risicoprofilering…

Manipuleren, maskeren en masseren: The Evil Nudge & Risicoprofilering…

in VBA Journaal door

Mensen hebben veelal op basis van heuristieken de neiging om instinctief, emotioneel en subjectieve keuzes te maken in plaats van logisch, rationeel en objectief. In de situatie dat dit voor mensen leidt tot slechte keuzes kan “nudgen” een prima middel zijn om mensen een juiste richting te laten kiezen. Zelfs als deze richting onbewust gekozen wordt.

Centrale banken zetten hun verworven onafhankelijkheid op het spel

Centrale banken zetten hun verworven onafhankelijkheid op het spel

in VBA Journaal door

De focus op het bereiken van 2% inflatie dwingt centrale banken tot maatregelen die steeds dieper ingrijpen in het functioneren van de economie. Zodoende betreden zij het politieke speelveld, wat een rechtvaardiging van hun onafhankelijke positie moeilijker maakt.

Juridische aspecten van Quantitative Easing

Juridische aspecten van Quantitative Easing

in VBA Journaal door

Quantitative Easing (QE) in Europa vindt al jaren plaats, maar de programma’s waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) obligaties uit de publieke en private sector aankoopt, staan het meest in de belangstelling. In verschillende juridische procedures is tegen de ECB en haar beleid opgekomen.

De robuuste LDI-portefeuille als antwoord op ECB-beleid

De robuuste LDI-portefeuille als antwoord op ECB-beleid

in VBA Journaal door

In een Liability Driven Investment (LDI)-portefeuille is de swapspread een van de belangrijkste variabelen om rekening mee te houden. Het instrumentarium in de LDI-portefeuille bestaat immers deels uit obligaties met hoge kredietwaardigheid, ter afdekking van verplichtingen die verdisconteerd worden met swaprentes.

Samenvatting van RBA-scriptie: “Climbing the swap curve: A carry strategy using forward starting swaps”

Samenvatting van RBA-scriptie: “Climbing the swap curve: A carry strategy using forward starting swaps”

in VBA Journaal door

Renteswaps zijn een beproefd middel waarmee pensioenfondsen en verzekeraars de waarde van hun langetermijnverplichtingen richting deelnemers en polishouders ongevoelig maken voor fluctuerende renteniveaus. Maar wie is de natuurlijke tegenpartij die in deze swaptransacties de vaste rente betaalt?

Subscribe to our newsletter