To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
Prudentieel en gedragstoezicht: tegengestelde belangen?

Prudentieel en gedragstoezicht: tegengestelde belangen?

in VBA Journaal door

Een van de belangrijkste veranderingen in het financiële toezicht bestond uit de invoering van het gedragstoezicht in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw. In deze bijdrage zal ik stil staan bij een aantal consequenties van het gedragstoezicht in relatie tot de institutionele inkadering.

Beleggen op de Golven

Beleggen op de Golven

in VBA Journaal door

Dit artikel is gebaseerd op het rondetafelgesprek (met Frans Ballendux, Jaap van Duijn, ­Philip Menco, Peter Vermeulen, Sep van de Voort en René Willemsen) over de lange golf in de economie, de Kondratieff­golf.

Disinflation, a legacy from the financial crisis

Disinflation, a legacy from the financial crisis

in VBA Journaal door

The financial crisis has shaken the economic environment to its core, exposing the general population to the despair of confidence withdrawal brought on by large personal financial loss and loss of faith in the financial system. Economic loss was evident in the statistical observation of sharply negative GDP growth in most major economies. The resultant output gap, that is the difference between actual and potential GDP, widened to a multi-decade extreme.

‘Uitzonderlijke periode’ voor het FTK?

‘Uitzonderlijke periode’ voor het FTK?

in VBA Journaal door

De disconteringsvoet tijdens een crisis tijdelijk bevriezen voorkomt ongewenste bijsturing

Actief omgaan met Risico

Actief omgaan met Risico

in VBA Journaal door

De huidige marktwaarde gewogen aandelen benchmarks zijn niet gebouwd om voor alle beleggers optimaal te zijn. Het volgen van deze benchmarks kan daarom leiden tot niet optimaal gediversifieerde beleggingen en onbewuste risicoconcentraties in sectoren met hoge marktwaardes. Deze benchmarks moeten daarom niet als heilige graal worden gezien. Een groeiend aantal beleggers is dan ook op zoek naar een beleggingsaanpak die afwijkt van de standaard marktwaarde gewogen benchmarks.

Een kroeg in de woestijn

Een kroeg in de woestijn

in VBA Journaal door

Moos vertelt aan Bram dat hij een café midden in de woestijn heeft geopend. Bram kijkt Moos vol ongeloof aan en roept: “Maar Moos, daar komt toch nooit iemand!”. Waarop Moos antwoord: “Maar als ze komen, hebben ze een dorst.”

Realistischere rentes in continuïteitsanalyses en herstelplannen

Realistischere rentes in continuïteitsanalyses en herstelplannen

in VBA Journaal door

Door de ingestorte aandelenmarkten en de gedaalde marktrente zijn vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen eind 2008 in problemen gekomen. Al deze fondsen hebben een herstelplan en een continuïteitsanalyse moeten indienen. In deze analyse moet het pensioenfonds aantonen dat de maatregelen die worden genomen toereikend zijn om met voldoende zekerheid tot herstel te kunnen komen.

Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie

Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie

in VBA Journaal door

Is het huidige doorsneebeleid dat pensioenfondsen voeren optimaal? Pensioenfondsen geven momenteel alle deelnemers hetzelfde risico, dezelfde beleggingsmix. Al eind jaren zestig leerde de beleggingstheorie dat men zou moeten beleggen in een lifecyclemix. Wat kunnen pensioenfondsen leren van die beleggingstheorie?

Adjusted Liability Duration: beter voor Pensioenfondsen

Adjusted Liability Duration: beter voor Pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In de afgelopen maanden hebben veel pensioenfondsen gemerkt dat hun renterisico minder goed was afgedekt dan zij dachten. De oorzaak hiervan verschilt per pensioenfonds. Vaak was de afdekking van curverisico en/of van convexiteit onvoldoende. Ook hadden veel pensioenfondsen het risico van hun pensioenverplichtingen (op swaprentes) afgedekt met obligaties, die tijdens de kredietcrisis nogal afwijkende prijsveranderingen ondergingen.

De manager life-cycle in de hedge fund industrie

De manager life-cycle in de hedge fund industrie

in VBA Journaal door

“Velen zijn trouw aan de ingeslagen weg, maar slechts weinigen aan het oorspronkelijke doel.” Friedrich Nietzsche (1844-1900)

De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt

De relatie tussen credit spreads en de aandelenmarkt

in VBA Journaal door

De afgelopen paar jaar hebben in het teken gestaan van sterk oplopende credit spreads en dalende aandelenkoersen (zie figuur 1 en figuur 2). Op grond van de observaties over deze periode zou geconcludeerd kunnen worden dat er een sterke correlatie bestaat tussen de koersontwikkelingen op de bedrijfsobligatiemarkt en de aandelenmarkt.

Lessen in bescheidenheid: het toezichtkader en de crisis op financiële markten

Lessen in bescheidenheid: het toezichtkader en de crisis op financiële markten

in VBA Journaal door

De financiële turbulentie die in de zomer van 2007 begon heeft oude zekerheden afgebroken. Naast een vertrouwenscrisis veroorzaakte deze turbulentie ook een economische recessie. In Nederland kwamen pensioenfondsen massaal in onderdekking terecht. Bankentoezichthouders, die zich beschouwen als hoeders van de financiële stabiliteit, bleken de vertrouwenscrisis niet te kunnen tegenhouden of keren.

Gelijkschakeling van belangen door performance fees?

Gelijkschakeling van belangen door performance fees?

in VBA Journaal door

Als één van de oorzaken van de huidige kredietcrisis wordt de beloningscultuur in de financiële wereld genoemd. Er wordt daarbij beweerd dat deze niet goed gelinked is aan lange termijn doelen. Managers/beleggers lopen met miljoenen weg terwijl klanten/investeerders uiteindelijk met een negatieve performance blijven zitten.

Subscribe to our newsletter