To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
Lessen van de huidige financiële crisis

Lessen van de huidige financiële crisis

in VBA Journaal door

Het is altijd een hachelijke zaak om lessen te trekken uit een historische gebeurtenis die nog niet beëindigd is en waarvan de precieze afloop dus ook nog niet vaststaat. Niettemin is het wel mogelijk om een tussentijdse balans op te maken. Dit artikel beoogt een analyse te maken van de huidige crisis op de financiële markten. Feitelijk gaat het om drie crises: een kredietcrisis, een liquiditeitscrisis en een solvabiliteitscrisis.

Hybride bescherming-De case van het Rabobank Pensioenfonds

Hybride bescherming-De case van het Rabobank Pensioenfonds

in VBA Journaal door

Voor een pensioenfonds met een hoge solvabiliteitsbuffer en sterke sponsor zoals het Rabobank Pen­sioenfonds (RPF) geldt dat ‘gebruikelijke’ marktfluctuaties maar ook grote koersdalingen in één markt geen directe bedreiging voor het fonds vormen. Dergelijke marktbewegingen kunnen goed worden opgevangen door de buffers in het fonds zelf of het beperkt bijspringen van de sponsor in combinatie met het korten op de indexatie.

130/30 investing: just another hype or here to stay?

130/30 investing: just another hype or here to stay?

in VBA Journaal door

By following a long-only investment approach, traditional investment funds can only benefit from rising stock prices. A new generation of funds, popularly known as 130/30 funds, aims to achieve superior returns by having the additional flexibility of selling short unattractive stocks, which enables them to turn falling share prices into additional positive returns.

Investing in Cat Bonds

Investing in Cat Bonds

in VBA Journaal door

Catastrophe bonds (cat bonds) are a relatively new but fast growing and attractive investment opportunity. Cat bonds are designed to transfer insurance risk resulting from extremely large and costly natural catastrophes from (re)insurance companies to the capital markets in return for a risk premium. In addition to the attractive expected return, another main benefit of cat bonds is the lack of correlation with other asset classes.

Mergers and Acquisitions in the Dutch Stock Market

Mergers and Acquisitions in the Dutch Stock Market

in VBA Journaal door

In this study, we examine the Dutch mergers and acquisitions market for the ten-year period 1997-2006. This study only includes cases where the target company was quoted on the Dutch stock exchange. On average in the 20 days before the announcement of a takeover, targets outperform the market by 5.4%, while on the day of the announcement the stock enjoys an additional premium of 14.7%, resulting in a compounded total premium of 20.9%.

Overspannen Verwachtingen in de Nederlandse IPO markt

Overspannen Verwachtingen in de Nederlandse IPO markt

in VBA Journaal door

Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat beursintroducties aanvankelijk beter renderen dan het marktgemiddelde, maar dat hun beurskoers op de lange termijn achterblijft. In dit artikel wordt onderzocht of dit koerspatroon verklaard kan worden door overoptimistische verwachtingen bij beleggers ten tijde van de beursgang.

Dividend beleggen: meer waarde dan ‘value’

Dividend beleggen: meer waarde dan ‘value’

in VBA Journaal door

Een focus op hoog dividendrendement wordt vaak gezien als ‘value’ strategie. De consistente bovengemiddelde rendementen, die de dividendstrategie op lange termijn behaalt, kunnen echter maar deels door ‘value’ worden verklaard. Ook na correctie van andere veel naar voren gebrachte verklaringen, zoals het ontbreken van Japan en informatie technologie, behaalt de dividendstrategie een significante positieve alpha.

Het nut van risicodeling bij beschikbare premieregelingen

Het nut van risicodeling bij beschikbare premieregelingen

in VBA Journaal door

Pensioenregelingen veranderen. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de risico’s die pensioenregelingen met zich meedragen, met als gevolg dat een groot aantal regelingen is aangepast.

Convergentie in risicomanagement bij financiële instellingen

Convergentie in risicomanagement bij financiële instellingen

in VBA Journaal door

Risicomanagement heeft zich de afgelopen jaren zowel bij banken, verzekeraars als pensioenfondsen sterk ontwikkeld. In dit artikel gaan we in op die ontwikkelingen en vergelijken we banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Enerzijds zien we dat de verschillende instellingen veel voortgang hebben geboekt en van elkaar hebben geleerd.

Balansmanagement op weg naar doelmatig pensioenfondsbeheer

Balansmanagement op weg naar doelmatig pensioenfondsbeheer

in VBA Journaal door

De gemakkelijke tijden voor pensioenfondsen zijn vervlogen. De veranderingen in wetgeving en toezicht bezorgen bestuurders handen vol werk, terwijl de ontwikkelingen op de financiële markten leiden tot heftige bewegingen in de dekkingsgraden.

Afdekken reële rente: 10 bevindingen uit de praktijk

Afdekken reële rente: 10 bevindingen uit de praktijk

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren veel inspanningen gepleegd om het financieel toetsingskader (FTK) te vertalen in een nominaal rentebeleid. De looptijd van de obligatieportefeuille is veelal aangepast aan de verplichtingen en eventueel zijn renteswaps gebruikt om de looptijd verder te verlengen.

Het onzekere voor het zekere nemen

Het onzekere voor het zekere nemen

in VBA Journaal door

Het inrichten van de beleggingsportefeuille is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden voor pensioenfondsen. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste heeft het Financieel Toetsingskader pensioenfondsen ertoe gedwongen om beleggingen steeds ten opzichte van de pensioenverplichtingen te beoordelen. Hierdoor is de keuze om het renterisico (gedeeltelijk) af te dekken van groot belang.

Private equity: percepties en feiten

Private equity: percepties en feiten

in VBA Journaal door

Het beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, ofwel, private equity is recentelijk vaak in het nieuws. Zowel de sterke groei van het beheerd vermogen als de forse toename van megatransacties door buy-out fondsen hebben geleid tot veel aandacht in de media en zelfs de Tweede Kamer.

Subscribe to our newsletter