To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
Setting up a Performance Attribution Framework

Setting up a Performance Attribution Framework

in VBA Journaal door

The purpose of any performance attribution system can be summarized in one phrase: creating and supplying transparent reports to target audiences. Unfortunately, defining the content of the reports is far from trivial; it depends on the investment process as well as the audience. For instance, trustees of pension plans are focused on main investment decisions.

Performance meting voor pensioenfondsen

Performance meting voor pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Wereldwijd hebben pensioenfondsen geleden onder de teleurstellende prestaties van de aandelenbeurzen gedurende de periode 1999-2003. Zo rapporteert Wilshire associates in mei 2003 dat 89% van de defined benefit plans in de Verenigde Staten een funding ratio heeft kleiner dan 100%2. Tegen het einde van 2003 is het totale tekort van pensioen fondsen in de VS opgelopen tot meer dan 350 miljard dollar (Pension Benefit Guarantee Corporation, 2003).

Pensioenfondsen en het gebruik van swaptions

Pensioenfondsen en het gebruik van swaptions

in VBA Journaal door

Met de aanstaande invoering van het Financieel Toetsingskader is een toenemend aantal pensioenfondsen op zoek gegaan naar methoden om hun risico’s beter te beheren en te beheersen. De inzet van rente swaptions is één van de strategieën die hiervoor in aanmerking kan komen. In deze bijdrage behandelen we de mogelijke toegevoegde waarde van swaptions, vergelijken we swaptions met andere instrumenten en toetsen we de consequenties in een ALM omgeving.

De toekomst van de Nederlandse financiële sector

De toekomst van de Nederlandse financiële sector

in VBA Journaal door

De financiële sector is traditioneel in hoge mate een binnenlandse sector. Nog steeds wordt ruim 80% van de productie in het binnenland afgezet, ongeveer gelijkelijk verdeelt tussen bedrijven en gezinnen. De barrières voor toetreding zijn hoog, niet in het laatst door de invloed van het prudentiële toezicht met zijn ingebouwde voorkeur voor ordelijke markten.

Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder

Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder

in VBA Journaal door

Nederlandse vermogensbeheerders hebben het rijk allang niet meer alleen. In de jaren negentig richtten steeds meer Angelsaksische collega’s hun vizier op onze goedgevulde institutionele schatkist. Die internationalisering en concurrentie vanuit het buitenland zal alleen maar verder toenemen. Welke ontwikkelingen kunnen we in de komende jaren verwachten?

Beleggen, begrijpt u het nog?

Beleggen, begrijpt u het nog?

in VBA Journaal door

In de afgelopen vijftien jaar hebben de beleggingsportefeuilles van de private banking-relaties van Fortis MeesPierson een totale metamorfose laten zien. Ook de beleggingsorganisatie achter de portefeuilles is sterk veranderd en complexer geworden door de internationalisatie die Fortis MeesPierson in deze periode heeft ondergaan.

Een SWOT-perspectief op de Nederlandse vermogensbeheer industrie

Een SWOT-perspectief op de Nederlandse vermogensbeheer industrie

in VBA Journaal door

De vraag naar specialistische vermogensbeheerproducten is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal naar verwachting blijven stijgen. De Nederlandse vermogensbeheer industrie staat voor de uitdaging een effectieve respons te geven op deze ontwikkelingen.

Het vestigingsklimaat voor financiële instellingen in Nederland

Het vestigingsklimaat voor financiële instellingen in Nederland

in VBA Journaal door

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het nadenken over de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor financiële instellingen.

Sources of Hedge Fund Risk and Return

Sources of Hedge Fund Risk and Return

in VBA Journaal door

During the last couple of years, the hedge fund industry has experienced rapid growth. As a result of positive returns and strong inflows from both private and especially institutional investors, assets under management have reached an estimated USD 1.1 trillion (Tremont 2005). While this number is still relatively small compared to the overall size of financial markets, the presence of hedge funds is increasingly felt.

The long-term risk and return  effects of investing in private  equity

The long-term risk and return effects of investing in private equity

in VBA Journaal door

Private equity is gaining popularity with Dutch institutional investors. At first sight its characteristics appear very attractive: high returns, low risk and low correlation with public equity and bonds. However, the risk characteristics in particular may be biased by the appraisal-based nature of private equity returns.

Alternative Assets from a Liability Management Perspective

Alternative Assets from a Liability Management Perspective

in VBA Journaal door

Investments in alternative assets have the potential to substantially improve expected returns and downside risk of an investor. However, this potential is constrained by the need to manage the risk from asset and liability mismatches (“ALM Mismatch”). We have chosen to focus on four of the more mainstream alternative asset classes: commodities, property, private equity and hedge funds.

Global Value Added/ Opportunistic Real Estate

Global Value Added/ Opportunistic Real Estate

in VBA Journaal door

Real estate as an asset class has long been an essential component of the overall portfolio mix for institutional investors. Diversification features and favorable risk/return metrics in general have been the most important drivers for including this asset category in investment portfolios.. Institutional investors operating in large local markets have typically held property investments directly in their local markets, while investors with smaller local markets have a longer history of cross border real estate investing.

Trends and developments in the long-term incentive contracts of Dutch executives

Trends and developments in the long-term incentive contracts of Dutch executives

in VBA Journaal door

In the past few years, executive compensation has been one of the most heated topics in the Dutch corporate world. The popular press in particular, has referred to the compensation of Dutch executive board members as ‘excessive’, and Dutch executives are being typified as greedy and solely focused on enriching themselves at the expense of the stakeholders of the company.

Subscribe to our newsletter