To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility

De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility

in VBA Journaal door

In dit artikel wordt betoogd dat het op dit moment aantrekkelijk is een longpositie in te nemen in de beweeglijkheid van de aandelenmarkten. Deze be weeg lijkheid wordt volatility (volatiliteit) genoemd. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen realized volatility en implied volatility. Realized volatility heeft betrekking op het verleden en geeft de gerealiseerde beweeglijkheid over een bepaalde periode weer.

Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek

Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek

in VBA Journaal door

Beursgenoteerde ondernemingen wijzigen zo nu en dan de coupuregrootte van hun aandelen. Bij de meest gangbare variant daarvan zien we dat het aantal uitstaande aandelen wordt vergroot. We spreken dan van een aandelensplitsing. Het relatieve belang dat een afzonderlijk aandeel in de onderneming vertegenwoordigt, wordt als gevolg daarvan kleiner.

Een recept voor outperformance

Een recept voor outperformance

in VBA Journaal door

Beleggers zijn op zoek naar rendement. Nederland kent al meer dan een miljoen particuliere beleggers en wereldwijd zijn talloze professionele beleggers actief op de kapitaalmarkten. Hierdoor is het behalen van extra rendement geen sinecure. Volgens Fama (1970), de grondlegger van de efficiënte markthypothese (EMH), is het behalen van systematisch buitengewoon rendement alleen mogelijk met voorwetenschap. Buitengewoon rendement is gedefinieerd als het rendement dat resteert ná risicocorrectie.

Waar is de menselijke factor?

Waar is de menselijke factor?

in VBA Journaal door

Veel wetenschappers stellen zich al jarenlang de vraag of bedrijven die bovengemiddelde aandacht besteden aan hun medewerkers, het milieu en de samenleving, betere financiële resultaten behalen dan bedrijven die hier minder oog voor hebben2 . Hoewel er inmiddels veel signalen zijn dat extra aandacht voor deze aspecten van ondernemerschap het bedrijfsresultaat ten goede komen, is het debat zeker nog niet beslist.

Superioriteit aandelen wordt overschat

Superioriteit aandelen wordt overschat

in VBA Journaal door

Het totale rendement van aandelen overtreft dat van obligaties op de langere termijn aanzienlijk, maar de vraag hoe betrouwbaar het verleden is, krijgt nauwelijks aandacht. In deze bijdrage wordt een antwoord op deze vraag gegeven.

Bijdrage vanuit de commissie Investment Performance Measurement

Bijdrage vanuit de commissie Investment Performance Measurement

in VBA Journaal door

In een gemeenschappelijk persbericht van VBA en CFA Institute is in februari van dit jaar melding gemaakt van het verschijnen van een nieuwe versie van de Global Investment Performance Standards (GIPS). Deze nieuwe standaard, die de presentatie betreft van beleggingsresultaten van vermogensbeheerders aan hun potentiële cliënten, geldt per 1 januari 2006.

Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexatieambitie

Fair Value: op zoek naar een evenwicht tussen risicobeheer en indexatieambitie

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen worden gelijktijdig geconfronteerd met twee uitdagingen: het voldoen aan de solvabiliteitseis zoals die door de regelgever gesteld wordt én het realiseren van de indexatie van de pensioenverplichtingen. In een eerder artikel is risicobeheersing met nominale producten behandeld1 . Hier zullen we ingaan op actieve strategieën met zowel nominale als reële instrumenten en hun impact op risicobeheersing én indexatie.

Liability driven investments: an active fixed income approach

Liability driven investments: an active fixed income approach

in VBA Journaal door

In this article we will explore the subject of liability driven investments (LDI). FTK regulation in the Netherlands, changes in internal accounting rules (IAS 19) and insurance regulation (Basle II and Solvency II) will force pension funds and insurers to focus on how well their assets are set to meet their liabilities rather than only on asset appreciation. Here, we will talk about the impact on pension funds, but the same problems also face insurance companies.

Liability driven investment: a four step process

Liability driven investment: a four step process

in VBA Journaal door

The investment strategies pursued by pension schemes are changing. During the past decade, we have moved away from peer group comparisons to scheme specific benchmarks based on market indices. Now we are seeing a shift towards ‘liability driven’ strategies. This is not a new era; it is simply an ongoing evolution with each successive shift in investment philosophy exhibiting a common thread – the tightening of the link between assets and liabilities.

Using Pooled Inflation Swaps to Better Match Pension Liabilities

Using Pooled Inflation Swaps to Better Match Pension Liabilities

in VBA Journaal door

Tighter funding and transparency requirements for Dutch pension plans are prompting sponsors to review how they manage and monitor their funds. The new rules slated to take effect next year (2006) under the Financieel Toetsingskader (or FTK) will require plans to mark both assets and liabilities to market and satisfy stringent tests on current and projected funding levels.

Management van renterisico en de indexatieambitie van Nederlandse pensioenfondsen

Management van renterisico en de indexatieambitie van Nederlandse pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In de nieuw uiteengezette regels van DNB (De Nederlandsche Bank), het Financieel Toetsingskader (FTK), wordt van pensioenfondsen verwacht dat buffers op hun balans worden aangehouden, zodat (voorgeschreven) één-jaar stress scenario’s kunnen worden opgevangen. Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met rechten die voorwaardelijk zijn.

Voorspellen op basis van Kondratieff

Voorspellen op basis van Kondratieff

in VBA Journaal door

De Russische econoom Nikolai Kondratieff wordt beschouwd als de ontdekker van de lange golven in de economie. Ofschoon zijn cycli formeel beginnen bij de industriële revolutie, blijken vaste patronen van 40 tot 60 jaar zich al eeuwen in het economische en maatschappelijke leven voor te doen. Niet alleen op de economie, maar daarmee samenhangend ook op de financiële markten laat de Kondratieff cyclus zich voelen.

Renterisico voor pensioenfondsen

Renterisico voor pensioenfondsen

in VBA Journaal door

De nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen bevat een sterke prikkel om de duration in de beleggingsportefeuille substantieel op te voeren, om zodoende de mismatch met verplichtingen te verkleinen. De solvabiliteitsontwikkeling met betrekking tot de nominale verplichtingen gemeten over een relatief korte periode van één jaar staat centraal bij deze nieuwe regels. Als we die twee uitgangspunten loslaten volgt echter een genuanceerder beeld.

Subscribe to our newsletter