To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen

Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Op dit moment wordt bij pensioenfondsen veel onderzoek gedaan naar de beleidseffecten van het waarderen van pensioenverplichtingen op basis van marktwaarde. Deze benadering wordt ook wel de “fair value” van de pensioenverplichtingen genoemd.

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1999-2003 geanalyseerd

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1999-2003 geanalyseerd

in VBA Journaal door

Alle bedrijfstakpensioenfondsen voldoen weer aan de z-score toets over 1999-2003. Dit in tegenstelling tot de resultaten over 1998-2002, waar 2 “uitvallers” werden vastgesteld. Een belangrijke conclusie op basis van de analyses van die cijfers was dat er met grote kans meer uitvallers zouden volgen over de periode 1999-2003.

Inleiding ALM thema nummer

Inleiding ALM thema nummer

in VBA Journaal door

Zoals elders in dit Journaal al aangestipt, organiseerde de werkgroep ALM van de VBA op woensdag 21 januari 2004 een VBA conferentie over het onderwerp Asset & Liability Management op marktwaarde. In dit ALM themanummer van het VBA Journaal worden enige artikelen gepresenteerd naar aanleiding van genoemde conferentie.

Terug naar de toekomst

Terug naar de toekomst

in VBA Journaal door

Wat is eigenlijk marktconforme ALM? Is er ook nietmarktconforme ALM? Als je de deskundigen beluistert, hoor je ze alleen praten over marktconform, maar uit het feit dat er zoveel over gepraat wordt, mag je wel afleiden dat er inderdaad ook zoiets is als niet-marktconforme ALM. Weten we precies het verschil en gooien we met het badwater het kind niet weg?

Meten met marktwaarde, kans of bedreiging

Meten met marktwaarde, kans of bedreiging

in VBA Journaal door

Op 21 januari jl. organiseerde de VBA commissie Portfolio Management een drukbezochte themadag over het onderwerp ALM op marktwaarde. Gezien de grote belangstelling voor de presentaties en de actualiteit van het onderwerp heeft de redactie van het VBA Journaal besloten om de sprekers te vragen een bijdrage voor dit themanummer te schrijven. Daarin belichten zij in het verlengde van de lezingen het thema ALM op marktwaarde vanuit diverse invalshoeken.

De marktwaarde van beleggingsopties

De marktwaarde van beleggingsopties

in VBA Journaal door

Indexerings- en premiebeleid als sturingsmiddel hebben veel waarde voor een pensioenfonds. Ook het beleggingsbeleid heeft duidelijke invloed op de waarde voor de verschillende stakeholders. In dit artikel wil ik vooral ingaan op de invloed van het beleggingsbeleid voor de verschillende participanten en de houdbaarheid van een pensiondeal1,2.

Deflators: An Introduction

Deflators: An Introduction

in VBA Journaal door

This article discusses the use of deflators for the valuation of financial contracts like insurance policies and pension plans. Many of such contracts contain option features. For example, several life insurance policies contain rate of return guarantees. Pension funds typically aim for full indexation of the benefits to price inflation, but in scenarios where inflation is extremely high or the funding ratio is low, indexation can be reduced or skipped altogether.

Goldman Sachs’ ultieme proeve van bekwaamheid

Goldman Sachs’ ultieme proeve van bekwaamheid

in VBA Journaal door

Goldman Sachs Asset Management beschikt over een hoogst intellectuele denktank. Knappe koppen zijn het, maar niet alleen knap, ze houden ook van geld, veel geld. Kent Nederland de cultuur dat vooral snelle commerciële types en managers ruim mogen incasseren, in de Verenigde Staten gaat het effectief gebruik van hersens en veel verdienen naadloos samen. Dat neemt niet weg dat intelligentie alleen onvoldoende is om rijkdom te bereiken.

Onafhankelijke banken geven betere aandelenadviezen

Onafhankelijke banken geven betere aandelenadviezen

in VBA Journaal door

Succesvolle beleggers worden dubbel beloond. Ze genieten van het spel én de knikkers. Een koor van banken staat klaar met analisten en aandelenonderzoek om de belegger terzijde te staan. Voor hen is beleggen een kunde en afgaande op de pertinentie van hun adviezen geen kunst. Die claim wordt door wetenschappers betwist.

Bijlage Voorbeeld vergelijking rebalancing en “nFTK”-dynamische strategie

Bijlage Voorbeeld vergelijking rebalancing en “nFTK”-dynamische strategie

in VBA Journaal door

In deze bijlage werken we een simpel voorbeeld uit van een pensioenfonds met een initiële asset allocatie met 50% in aandelen en 50% in obligaties. De beleggingshorizon is 10 jaar. Verondersteld wordt dat de rendementen op obligaties jaarlijks 4% zijn (en niet fluctueren).

De prijs van korte termijn zekerheid

De prijs van korte termijn zekerheid

in VBA Journaal door

Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (nFTK). Dit toetsingskader legt een groot gewicht bij de korte termijn solvabiliteitstoets. Deze toets luidt in termen van de nominale verplichtingen en is stringent.

The Role of Private Debt in Managing Liability Risk

The Role of Private Debt in Managing Liability Risk

in VBA Journaal door

Fixed income markets have seen enormous developments in the last decade. Whereas before interest rates and currency were the driving forces behind fixed income portfolios, nowadays credit investments get at least the same level of attention. Not only because credit risk1 offers an additional source of investment returns, but also because of the many different shapes and risk-return characteristics in which it is available to investors.

Van de Accountingcommissie-De weg naar 2005, IAS standaarden als basis voor verslaggeving

Van de Accountingcommissie-De weg naar 2005, IAS standaarden als basis voor verslaggeving

in VBA Journaal door

Voor de financiële wereld wordt 2005 een belangrijk jaar. Immers vanaf dat jaar dienen beursgenoteerde ondernemingen hun financiële rapportage op te stellen op basis van internationale standaarden de “International Financial Reporting Standards” (IFRS). Op het eerste gezicht lijkt dit eenvoudig, aangezien er reeds een set van deze standaarden bestaat en ze dus alleen maar toegepast dienen te worden.

Subscribe to our newsletter