To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Studiebeurzen

In samenwerking met CFA Institute en Kaplan Schweser stelt CFA Society VBA Netherlands een aantal studiebeurzen ter beschikking in Nederland.​


Access Scholarships (studiebeurzen op basis van financiële criteria)

​In samenwerking met het CFA Institute worden ieder jaar in Nederland circa 15 studiebeurzen voor het CFA® Programma ter beschikking gesteld op basis van financiële criteria. De beurs dekt de eenmalige inschrijvingskosten voor het CFA® Programma (voor zover van toepassing). Daarnaast worden de inschrijvingskosten voor het examen (inclusief toegang tot het curriculum e-book) verlaagd naar USD 250. De beurs kan online aangevraagd worden van 1 maart tot 15 september, voor examens die het daaropvolgende kalenderjaar worden aangeboden. Het CFA Institute en de lokale vereniging beoordelen en accepteren de aanvragen. 
 

Awareness Scholarships (studiebeurzen voor speciale doelgroepen)

De Awareness Scholarships van het CFA Institute dekken de eenmalige inschrijvingskosten voor het CFA® Programma (voor zover van toepassing). Daarnaast worden de inschrijvingskosten voor het examen (inclusief toegang tot het curriculum e-book) verlaagd naar USD 350. De beurzen worden toegekend aan gekwalificeerde kandidaten in de volgende categorieën:

  • Vrouwen die de CFA-titel willen behalen
  • Medewerkers van gekwalificeerde toezichthouders
  • Medewerkers van universiteitsfaculteiten
  • Medewerkers van mediaorganisaties
  • Studenten aan een universiteit die gelieerd is aan CFA Institute
  • CIPM-kandidaten


Ga voor meer informatie naar de Awareness Scholarships-pagina.

Studiebeurzen voor studiematerialen

​Samen met Kaplan stelt CFA Society VBA Netherlands jaarlijks maximaal zes studiebeurzen ter beschikking, verspreid over alle examenniveaus, voor de bekostiging van studiemateriaal van Kaplan Schweser. Met deze beurs​ ontvangen kandidaten het basismateriaal voor de studie gratis (exclusief verzendkosten). Kandidaten die voldoen aan de criteria voor de beurs, kunnen een aanvraag indienen en worden vervolgens gescreend op basis van motivatie en persoonlijke financiële situatie.

U kunt op ieder moment gedurende het kalenderjaar een aanvraag voor deze studiebeurs indienen door dit aanvraagformulier op te sturen samen met uw motivatiebrief. In de motivatiebrief dient u gedetailleerde (contact)informatie op te nemen over uw huidige baan (werkgever/leidinggevende) of studie (universiteit/hoogleraar).

Stuur uw aanvraag en motivatiebrief naar de Education Chair bij CFA Society VBA Netherlands per e-mail

Studiebeurzen voor universiteitspartners

Universiteiten die deelnemen aan het University Affiliation Program van het CFA Institute ontvangen jaarlijks een aantal beurzen om aan studenten toe te kennen. Als u het CFA® Programma volgt op Rotterdam School of Management, Tilburg University, Universiteit van Amsterdam of Universiteit Utrecht en een beurs wilt aanvragen, neem dan contact op met uw programmadirecteur.

Abonneer op onze nieuwsbrief