To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

ALM Conference

3 November 2022

Back to upcoming events
ALM Conference

ALM in het Nieuwe Pensioenstelsel

Nederland maakt zich op voor de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Een ingrijpende wijziging die ook het werkgebied van ALM raakt. In dit ALM-congres kijken we vanuit meerdere invalshoeken naar de implicaties van het nieuwe pensioenstelsel op ALM. Thema’s als toenemende levensverwachting, vitaliteit en trends in de verschillende pensioenpijlers passeren als eerste de revue. Vanuit deze bredere maatschappelijke ontwikkelingen zoomen we in op de vraag hoe ALM er in de praktijk uit kan gaan zien: van het meten van risicopreferenties tot de vertaling daarvan tot een concrete beleggingsmix, en wat de mogelijkheden zijn voor verzekeraars in het nieuwe stelsel. Naast de lange termijn implicaties besteden we tot slot aandacht aan de actualiteit: hoe om te gaan met rente- en inflatierisico en wat zijn de economische vooruitzichten voor de komende jaren in de transitie?

Bevestigde sprekers:

Location

The conference will be held in Nemo Science Museum, Amsterdam.

Prices

Members €150
Candidates and members of AG-AI €300
Non-members €450

 

Professional Learning Credits

 

Countdown

days hours minutes seconds
Registration closes 27 October 2022 at 16:00 Register

For more information contact us

Subscribe to our newsletter