To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
652 results
We hebben beleggers met ballen nodig

We hebben beleggers met ballen nodig

in VBA Journaal door

Als hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Kempen en hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer in Groningen zit Roelof Salomons op de ideale plek om de praktijk en de theorie van beleggen met elkaar te verbinden. Bij Kempen is hij verantwoordelijk voor de strategische en tactische beleggingsallocatie. Zijn ervaringen uit de beleggingswereld neemt hij mee de collegezalen in, waar hij studenten in de eindfase van hun masterstudie kennis laat maken met de praktijk.

Adaptive Markets: Evolution at the Speed of Thought

Adaptive Markets: Evolution at the Speed of Thought

in VBA Journaal door

Andrew Lo (1960) is onder meer hoogleraar financiering aan MIT (http://alo.mit.edu/). Zijn boek Adaptive Markets is een pleidooi voor een nieuwe manier van denken over financiële markten en menselijk gedrag bekeken door de lens van biologie in plaats van de theorie van efficiënte markten.

Actief versus passief

Actief versus passief

in VBA Journaal door

Passief beleggen heeft een grote vlucht genomen, niet alleen bij particuliere beleggers maar ook bij professionele beleggers zoals pensioenfondsen. Het is een begrijpelijke keuze daar passief beleggen goedkoper is en onderzoek heeft veelvuldig uitgewezen dat actief beleggen, met de daarbij behorende hogere kosten, niet structureel tot betere resultaten leidt.

De koersimpact van catastrofaal wangedrag van bedrijven

De koersimpact van catastrofaal wangedrag van bedrijven

in VBA Journaal door

Hoe verwerken beurskoersen de economische impact van catastrofale gebeurtenissen? Hoe gaan beleggers om met catastrofale risico’s? Vaak zijn dit zwarte zwanen, gebeurtenissen met een zeer kleine kans op voorkomen, maar met een zeer grote impact als ze zich voordoen. Sinds de publicatie van Taleb’s boek The Black Swan is het idee dat beleggers de impact van catastrofale gebeurtenissen schromelijk onderschatten wijd verspreid geraakt.

Een nieuwe Big Bang: publieke markten nog maar één keer per decennium open. Are you fit for the real future?

Een nieuwe Big Bang: publieke markten nog maar één keer per decennium open. Are you fit for the real future?

in VBA Journaal door

Maandagochtend 4 september 2017. Wereldwijd besluiten de financiële markten toezichthouders, na weer een grote wereldwijde flashcrash, dat het doorlopend verhandelen van effecten moet worden gestopt; het destabiliseert de markten en de economie én leidt tot perverse prikkels.

Was Alan Greenspan maar scenariodenker

Was Alan Greenspan maar scenariodenker

in VBA Journaal door

Net zoals Alan Greenspan moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat hun model van de wereld er soms pijnlijk naast kan zitten. Tijd voor een inhaalslag. Geen orthodoxe econoom moeten we meer geloven, bescheidenheid en pluralisme zijn de nieuwe sleutelwoorden. Met scenariodenken ontwikkel je meerdere wereldbeelden die radicaal kunnen verschillen in hun aannames over de werking van de wereld.

Samenvatting van RBA-scriptie: Het kunstmatige rentetermijneffect van de Ultimate Forward Rate

Samenvatting van RBA-scriptie: Het kunstmatige rentetermijneffect van de Ultimate Forward Rate

in VBA Journaal door

Voor de meeste Nederlandse pensioenfondsen is de dekkingsgraad een cruciale indicator voor het bepalen van haar financiële beleid. De rekenrente die gebruikt wordt voor het waarderen van pensioenverplichtingen ligt ten grondslag aan het bepalen van de dekkingsgraad. Hierdoor is voor pensioenfondsen het beheersen van renterisico een van de belangrijkste taken bij het waarborgen van haar financiële positie en solvabiliteit.

Global Macro; Embracing the Unthinkable

Global Macro; Embracing the Unthinkable

in VBA Journaal door

A changing geo-political landscape, low interest rates, and changing pension deals challenge investors in navigating their asset base through uncertain financial markets. The question is how unconventional monetary policy of the major central banks around the world unfolds and how financial market dynamics evolve from here, especially when interest rates rise.

Valuing uncertainty using disruptive scenarios and real options

Valuing uncertainty using disruptive scenarios and real options

in VBA Journaal door

Investment decision making methodologies like Discounted Cash Flow (DCF) require forecasts. However, what if the future cash flows are highly uncertain? Disruptive scenarios have been used for more than four decades to “think the unthinkable” and to make uncertainties explicit. For internal decision making of the company, DCF has been supplemented with the real option theory, to value uncertainty.

Spreiden is het enige wat helpt

Spreiden is het enige wat helpt

in VBA Journaal door

The Index People is een Nederlandse vermogensbeheerder met een geheel eigen beleggingsfilosofie. Voor dit nummer van het VBA Journaal sprak ik de oprichters, Reinder Kuperus en Marc Vijver, op hun kantoor in Haarlem.

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

in VBA Journaal door

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat onder bevel van vlootvoogd Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham werd ondernomen. In juni 1667 vaart hij met zijn vloot dwars door de ketting die de marinehaven tegen vijandelijke schepen had moeten beschermen. Het vlaggenschip van de Engelsen, de Royal Charles, wordt buitgemaakt en naar Amsterdam versleept.

Hoe om te gaan met politiek risico in de asset allocatie?

Hoe om te gaan met politiek risico in de asset allocatie?

in VBA Journaal door

Het opkomende populisme in Europa en de beleidsagenda van de nieuwe Amerikaanse regering geven beleggers kopzorgen. Deze beleggingsrisico’s zijn voornamelijk politiek van aard en hebben een binair karakter. Dit maakt dat deze risico’s moeilijk te ‘prijzen’ zijn voor beleggers. Hoe moet je als belegger omgaan met deze risico’s? En hoe geef je het een plaats in de asset allocatie?

Erken het onvermijdelijke

Erken het onvermijdelijke

in VBA Journaal door

De meeste portefeuilleconstructiemodellen veronderstellen stabiele correlaties tussen de verschillende beleggingscategorieën en een zekere mate van voorspelbaarheid van rendementen. De praktijk blijkt weerbarstiger. Extreme schokscenario’s en regimeveranderingen komen met grote regelmaat voor. Onder dergelijke omstandigheden kunnen correlaties, risico’s en risicopremies voor korte of langere tijd sterk afwijken van hun ‘normale’ waardes.

Subscribe to our newsletter