To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Terugloop beursnoteringen VS vooral bij de microcaps

Terug naar laatste publicaties

Wereldwijd zien we het aantal beursnoteringen vrij fors teruglopen. Op een mondiaal niveau verdween tussen 2010 en 2018 bijna een derde van dit aantal. In Europa daalde dit aantal met ruim een kwart. In de VS gaat de daling nog harder: tussen eind vorige eeuw en 2018 halveerde het aantal beursnoteringen in de VS zelfs. De analisten James J. Rowley Jr., CFA en Haifeng Wang, Phd van het Amerikaanse Vanguard stellen in hun artikel ‘What’s behind the failling number of public companies?’ (november 2017) dat de terugloop vooral te zien is bij de microcaps. Via dit artikel bieden we een korte samenvatting van de dynamieken rond het aantal beursnoteringen in de VS.

 

EUROPESE BEURSNOTERINGEN 2010-2018

In 1996 waren er in de VS nog ruim 7000 beursgenoteerde bedrijven. Eind 2016 staat dat getal op circa 3800. Ondanks de forse daling stellen de auteurs dat de Amerikaanse markt hierdoor op zichzelf genomen niet geconcentreerder is geworden. Volgens de auteurs zijn de segmenten small, mid en large relatief stabiel gebleven.

Het niet oplopen van de concentratie in de Amerikaanse aandelenmarkten baseren de auteurs op zowel de Gini-coëfficiënt als de Herfindahl-Hirschman index (HHI). Over de periode 1984 tot en met 2017 zien de auteurs dat beide variabelen niet significant toenemen en dat er daarom ook geen sprake is van een oplopende concentratie.

De grafiek onder toont aan dat er sinds 1996 ieder jaar minder beursnoteringen in de VS zijn. Dit zou verklaard kunnen worden door de economische ‘boom’ van de jaren ’90 en de forse correcties weer ten tijde van de techbubbel.

 

VOORAL MINDER IPO’S MICROCAPS

We zien in de grafiek (2) hier onder dat sinds de eeuwwisseling er een afkalving is van het aantal IPO’s. Dit zijn echter vooral de microcaps (paars). Het aantal IPO’s van grotere bedrijven (met meer dan 100 miljoen USD marktkapitalisatie) ligt beduidend hoger dan die van de microcaps.

 

TOTALE MARKTKAPITALISATIE WEL OMHOOG ONDANKS MEER EXITS

De totale som aan marktkapitalisatie over de laatste ruim 40 jaar is ondanks de terugloop van het aantal notering wel gestegen. Dit komt door de kapitaalsstromen naar de aandelenbeurzen, maar ook doordat er per saldo meer beursgenoteerde bedrijven private bedrijven overnemen (‘phantom companies’ in de grafiek hier onder). Volgens de onderzoekers ligt het aantal overnames van private bedrijven in de VS rond de 500 per jaar.

 

JONGE BEDRIJVEN BLIJVEN VAAK MAAR KORT OP DE VS BEURZEN

Het zijn in Amerika vooral de kleinere bedrijven die vrij snel na hun IPO weer van de beurs af gaan. We zien in de grafiek (5a) dat de microcaps (oranje) ook kleine bedrijven blijven. Het gros van de bedrijven dat van de beurs gaat doet dit vanwege een fusie (grafiek 5b, licht blauw).

 

AFNAME HOOG AANTAL MICROCAPS HEEFT AMPER IMPACT OP TOTALE VS MARKTKAPITALISATIE

De grote terugloop bij Amerikaanse smallcaps (zie grafiek 6a de oranje groep) heeft echter slechts een marginale invloed (gehad) op de totale marktkapitalisatie van alle Amerikaanse beurzen bij elkaar. Grafiek 6b toont de totale marktkapitalisaties per segment. De microcaps maken qua nominale hoeveelheid amper deel uit van de totale markt (dit ondanks hun overtal). Het meeste kapitaal zit in de grootste bedrijven (ondanks hun ondertal).

Een reden voor de extreem lage marktkapitalisatie van de microcaps komt door het feit dat beleggingsfondsen hier vaak niet in mogen beleggen. Daarnaast zijn er praktisch geen indexfondsen in dit marksegment. De auteurs van Vanguard stellen dan ook dat de terugval van het aantal genoteerde microcaps daarom de actieve noch de passieve fondshuizen raken want ze beleggen hier sowieso niet in.

 

in VBA Journaal door

Download
Abonneer op onze nieuwsbrief