To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands

Research/special interest papers

CFA Society VBA Netherlands publiceert jaarlijks een update van de risicostandaarden beleggingen. Dit zijn de aanbevelingen van CFA Society VBA Netherlands met betrekking tot de te hanteren risicoparameters – standaarddeviaties en correlaties – bij het maken van een kwantitatieve risicoanalyse van beleggingscategorieën en beleggingsportefeuilles. Voor de 2021 update is de historische analyse doorgetrokken tot en met 2020. Voor het eerst is goud als aparte beleggingscategorie toegevoegd, als aanvulling op de bredere grondstoffenindex. De verschillen in rendement en volatiliteit en lage correlatie gaven hiertoe aanleiding. 


Met dit rapport willen wij als CFA Society VBA Netherlands bijdragen aan een zorgvuldige selectie van beleggingscategorieën en constructie van beleggingsportefeuilles en daarmee aan de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening in Nederland.

Eerdere versies: 2019, 2018


**


In samenwerking met SPO heeft CFA Society VBA Netherlands in september 2015 de eerste editie uitgebracht van het boek Beheren van pensioenvermogen - Praktische handvatten voor moeilijke keuzes aan de bestuurstafel. In dit ‘denkboek’ voor bestuurders beschrijven de verschillende auteurs vanuit hun dagelijkse praktijk de nieuwe wereld van pensioenfondsbestuurders. Het is niet een traditioneel lesboek: aan de hand van dit boek weet een bestuurder wat hem of haar te doen staat, niet wat hij of zij allemaal moet weten. Het boek geeft aan de hand van concrete cases inzicht hoe tegen bepaalde zaken kan worden aangekeken. Het pakt die problemen/uitdagingen op die ertoe doen voor een pensioenfondsbestuurder.


De tweede herziende druk is in april 2018 uitgekomen en kunt u hier downloaden
 

Abonneer op onze nieuwsbrief